BREV01

Skive Kommune er en stor bidragyder til Danmarks demokratiske historie.

 

Det bør resten af Danmark vide!

 

Henning Linderoth

LÆSERBREVE

Skive som forskningsby?

 

Skive havde i 1990’erne en række uddannelser inden for voksenuddannelserne, som gav muligheder for pædagoger, sygeplejersker og lærere til videreuddannelser. I den periode var Danmarks Lærerhøjskole (DLH) i Skive en vigtig brik i hele efteruddannelsen i Nordvestjylland. Herfra blev en række store pædagogiske projekter styret. Herunder implementeringen af projektarbejdsformen, projekter om undervisningsdifferentiering og et evalueringsprojekt samt et landsdækkende projekt kaldet 4by-projektet, der alle havde til formål at styrke lærernes faglighed.

Med de strukturelle ændringer i Danmark kom der nye sammenlægninger på regionsbasis. Man fik først skabt Center for Videregående Uddannelser (CVU), der institutionelt blev fordelt rundt i regionen. Skive Seminarium og DLH i Skive fik begge Pædagogisk Diplomuddannelserne (PD), da man i superliberalismens hellige navn skulle skabe konkurrence. Fra den liberale undervisningsminister havde man ikke overvejet, om der var undervisere nok i f.eks. Skive. Det var der ikke, så PD-underviserne havde hold på begge institutioner, der begge steder blev for små - en liberal legitimering for flytning. Kort tid efter blev PD-uddannelserne flyttet til Herning og Skive fik en forskningsafdeling, som desværre ikke fik lang levetid.

Forskere blev ansat på forskningsafdelingen i Skive, men da VIAUC blev etableret og skulle afløse CVU og samle alle Mellemlange Videregående uddannelser (MVU) under samme administration, blev forskningsafdelingen flyttet til Skejby ved Aarhus. Institutionerne i Skive var på vej til at blive tømt.

Det sidste nye er nu, at administrationen på læreruddannelsen i Skive og Nr. Nissum er blevet sammenlagt. VIAUC udtaler i den forbindelse, at det har man gjort for at bevare læreruddannelsen begge steder. For mig lyder det noget hult, da VIAUC’s intentioner hele tiden har været at styrke campusdannelser. En campus er et uddannelsessted med flere MVU’er.

7 institutioner har campusstatus, men Ikast, Nr. Nissum og Skive har ikke denne status.

Da forskningsafdelingen i Skive blev klar over VIAUC’s intentionerne - skrev afdelingen rundt til borgmestrene i byerne nær institutionen i Skive. Daværende borgmester i Skive, svarede aldrig. At Skive mister institutioner med akademiske arbejdspladser, kan hurtigt få betydning for videnstunge virksomheder i Skive, som der heldigvis er en del af.

Regeringen er i gang med at udflytte statslige arbejdspladser og taler også om at udflytte uddannelser. Her vil flere universiteter være en oplagt mulighed for Skive, men i særdeleshed Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der er et universitet med mange tekniske kvalifikationer, der fornemt vil kunne passes ind i og styrke Skives erhvervsstruktur med højteknologisk økologisk landbrug, økologiske produktionsvirksomheder, energiproduktion og energilagring – GreenLab Skive mm. Moderne museumsformidling gennem elektroniske udstillinger. Samtidig vil det også kunne styrke Forsvarsakademiets moderne forsvar, hvor højt uddannede IT-uddannelser vil være lige så vigtig som traditionel forsvar. Skive har mange institutioner og virksomheder at tilbyde DTU og DTU har meget at tilbyde Skive Kommune, men også andre universiteter kan være med.

 

Skal Skive kommune igen være uddannelsesby med forskningsinstitution?

Så skal du stemme på ”En radikal stemme, der arbejder”.

 

Forhv. Seminarielektor og Ph.D.-stud..

KANDIDAT TIL SKIVE BYRÅD.

Sæt X ved Linderoth

Den radikale liste B

Se: www.kv17-linderoth.dk

Henning Linderoth

Præstegårdsvej 29

7870 Roslev

 

PRIVAT

Politik

POLITIK