BREV02

Skive Kommune er en stor bidragyder til Danmarks demokratiske historie.

 

Det bør resten af Danmark vide!

 

Henning Linderoth

LÆSERBREVE

Skivepotentialet.

Danmark er sat under lup! En stor anlagt TV serie fanger en stor seerskare hver uge. Skive har en historie, der er mindst lige så spændende.

Som en følge af den franske revolution i 1848 og Frederik d. VII opgivelse af enevælden skulle der vælges en repræsentant for Skiveegnen til den Grundlovgivende Rigsforsamling. Bondevennerne foreslog bonden Bertel Nørgaard, Krejbjerg. Men der kom advarsler.

 

”.. Til at tage virksom Del deri mangler Bonden Oplysning, men der gives nok af oplyste Mænd uden for Bondestanden, og hvor sørgeligt vilde det ikke være, om Pladserne blev besatte med Mænd, der kun kunde tale deres Stands Tarv. Derfor maa Bønderne helst vælge oplyste, folkelige Mænd uden for deres Midte”. Roslev d. 10. aug. 1848. Bech, Kirkesanger og Skolelærer.”

 

Bertel Nørgaard (BN) blev valgt og kom med på Constantin Hansens (CH) smukke maleri af ”Den Grundlovgivende Rigsforsamling”. Han blev indvalgt i 1849 i Folketinget og senere i Landstinget. BN byggede senere en af Danmarks første højskoler, som var placeret i Krejbjerg, men senere blev flyttet til Oddense. Den kom til at danne inspiration for Salling Højskole – nu stor efterskole. BN var en utrolig driftig og alsidig mand, der havde færgeri, købmandshandel i Nykøbing Mors og importerede og eksporterede varer til og fra England. Desuden støttede han Jens Væver i fremstillingen af det verdensberømte Snurrevod. BN døde i 1862 under udmåling af jernbanestrækning fra Skive til Struer. Han var en bonde med store visioner – et forbillede for vore bønderne i dag med Greenlab osv..

 

På CH’s maleri står på balkonen Chr. Dalsgaard, der var CH’s kunstner kollega, som var meget optaget af at bringe kunsten ud til det danske folk. Han fulgte kunsthistoriker N. L. Høyens nye idéer, der i et foredrag fra 1847 sagde: (…) "Konstnere have begyndt for alvor at se paa vor Landalmue, paa vort Folk omkring paa Øerne og paa Halvøen, netop det, at de have kastet Blikket på Nutidens, paa Dagens Liv, giver dem en sikker Basis at staa paa.”, Chr. Dalsgaard er født på Krabbesholm, men også Hans Smidth, der er vokset op i Skive fulgte N. L. Høyens idéer. De to kunstnere plantede et andet mentalt og demokratisk billede i hovedet på danskerne - godt hjulpet på vej af ugebladsindustrien, spillemandsmusikken og sangbøgerne.

 

Dette demokratiske grundlag var inspirationen, der fik forfatteren Jeppe Aakjær til at vælge Salling - og flytte fra København, hvor han havde boet i mange år. Jeppe Aakjærs forfatterskab kan koges ned til 3 elementer: Beskyttelse af naturen, omsorg for de svageste og udbredt demokrati. Med sit forfatterskab var han med til at afskaffe de slavelignende forhold for tyende i 1921 og sikre kvinderne stemmeret og valgbarhed i 1915. Det er 3 elementer, der er helt nutidige set i en global verden. Han tænkte økologisk uden at have ordet. Han var også modstander af den voldsomme urbanisering, som sammen med klimaforandringer i dag er med til at skabe katastrofer for mennesker, dyr og natur globalt. Han er en verdensforfatter.

 

I 2015 fik den visionære V-politiker Arne Spicer Lindgren, der desværre ikke genopstiller til næste valg, lavet en potentialeundersøgelse om Aakjær i turistmæssig sammenhæng. Den er lavet af Kvistgaard & Hird, (K&H) Aalborg, der konkluderer om Skive Kommune: ”Man kan overveje at investere i badebroer, svømmehaller og rundkørsler. Men man kan ikke komme uden om, at Aakjær er én af Danmarks mest værdifulde, indsigtsfulde, holdbare og interessante digtere/forfattere/samfundsdebattører/miljøforkæmpere”.

 

Litteraturturismen er den stærkest voksende turistform overhovedet i verden. Aakjærselskabet er Europas næststørste litteraturselskab efter Shakespeare. Aakjærs potentiale er der. (K&H) foreslår et besøgscenter, der ikke nødvendigvis behøver at ligge i Skive Kommune. For mig er der ingen tvivl. Det er os der har Aakjærs Kunstnerhjem. Lad os udnytte potentialet! I 2016 var der ca. 12.000 besøgende. Med store investeringer bør det mindst kunne fem/tidobles. Her skal vi se til Varde Kommune, der har skaffet store fondsmidler til bygning af Tirplitz-museet. Et fantastisk museum, der har kostet omkring 150 mio., og i dag har 100.000 besøgende. Lad os skabe et topmoderne museum, der skal omhandle alle ovenstående bidragydere til demokratiet. Samtidig skal der her laves et madmekka, der præsenterer de fantastiske produkter, der fremstilles på Skiveegnen. Vi skal ikke kun finde penge til udsmykning af Viborgvej, men finde penge, der sætter Skive Kommune på verdenskortet og skaber arbejdspladser og bosættelser. Ikke mindre - vi kan, hvis vi vil!

 

KANDIDAT TIL SKIVE BYRÅD.

Sæt X ved Linderoth ”En radikal stemme, der arbejder”.

Den radikale liste B

Se: www.kv17-linderoth.dk

Henning Linderoth

Præstegårdsvej 29

7870 Roslev

 

PRIVAT

Politik

POLITIK