BREV05

Skive Kommune er en stor bidragyder til Danmarks demokratiske historie.

 

Det bør resten af Danmark vide!

 

Henning Linderoth

LÆSERBREVE

På tur med Dansk Industri.

 

Sammen med godt 50 kandidater til Skive Byråd var jeg med på en rigtig spændende tur til SKOV A/S i Glyngøre og DEIF A/S i Skive arrangeret af DI. Det er to af Skives stærkeste industrivirksomheder. Formålet var at gøre kandidaterne interesseret i erhvervslivets problemer. Man fik klart indtrykket af, at det går godt for produktionsvirksomhederne i Skive. Men på sigt kan der opstå problemer med rekruttering af arbejdskraft. Skive skal gøre sig mere attraktivt over for ingeniører og tilsvarende uddannede personer også gerne udenlandske, da mangel på dansk arbejdskraft generelt gør det svært for Skiveegnen. Der blev fra DI direkte foreslået, at vi skulle satse på en bedre skole - og herunder en international skole. Ved et velbesøgt vælgermøde i Glyngøre spurgte jeg partierne, om de var parate til at etablere en international skole. Det var de ikke!

Jeg vil bare minde om, at Brande og Gentofte Kommune er på vej til at gøre det. De har set skriften på væggen. Skal de trække udenlandsk arbejdskraft til kommunen, så skal de være først, så den udenlandske arbejdskraft bosætter sig i kommunen – også fra nabokommunerne.

Hvorfor tør vi ikke i Skive komme først, men altid fodslæbende efter. Lad os bygge en international afdeling på Jebjerg Skole, der ligger nær GreenLab, hvor der med tiden vil komme udenlandsk arbejdskraft, men skolen skal også være for vore egne.

I Jebjerg ligger Salling Efterskole, der allerede har godt gang i internationale linjer.

Stem på en progressiv skolepolitik, der skaber bosættelser – stem på …

 

Så skal du stemme på ”En radikal stemme, der arbejder”.

 

Forhv. Seminarielektor.

KANDIDAT TIL SKIVE BYRÅD.

Sæt X ved Linderoth

Den radikale liste B

Se: www.kv17-linderoth.dk

Henning Linderoth

Præstegårdsvej 29

7870 Roslev

PRIVAT

Politik

POLITIK